Fastighetsbildning

I samband med gårdsaffär kan det bli aktuellt med fastighetsbildningar som t.ex delavyttring, klyvning eller sammanläggning.
SmålandsGårdar kan hjälpa till med upprättande av ansökan och avtal.