Generationsskifte

Ett generationsskifte av en gård är process som ofta tar en lite längre tid att genomföra. Det är många känslor som måste hanteras genom samtal mellan de inblandade.
En god regel är att förbereda skiftet i god tid på grund av skatteffekterna och att skapa de bästa ekonomiska förutsättningarna.
Skillnaden mellan köp och gåva mot vederlag kan få stora ekonomiska konsekvenser både för överlåtaren, övertagaren och arvtagare beroende på vilken överlåtelseform man väljer.
Det är inte alltid gården överlåts till ett marknadsvärde utan att man i stället arbetar med ett avkastningsvärde eller netto värde av gården efter latenta skatter.

SmålandsGårdar kan hjälpa till med hela överlåtelsen samt förklara och räkna på hur olika överlåtelseformer påverkar det ekonomiska utfallet för att hitta den bästa lösningen kring skatter och fastighetsrätt.