Samägandeupplösning

När gården ägs av flera delägare händer det att en eller flera delägare vill bli utlösta från gården. SmålandsGårdar erbjuder lösningar då detta blir aktuellt.
Värdering, utredningar, förhandlingar och upprättande av köpehandlingar.