Gårdsförmedling

SmålandsGårdars mål är att alltid genomföra en lyckad gårdsförmedling anpassad efter både säljarens och köparens önskemål.  Vi arbetar med det vi kan bäst, förmedling av gårdar. Det kan vara allt från obebyggda skogsskiften, bebyggda jord- och skogsbruksfastigheter till hästgårdar.

Specialistkunskap inom jord o skogsekonomi, beskattning och juridik kombinerat med vår långa erfarenhet inom gårdsförmedling gör att vi är vägen till en lyckad gårdsförsäljning.

Varje förmedling är unik och vi anpassar vårt arbetssätt i samförstånd med  uppdragsgivaren.

Kontakta oss på tel. 0383-13850 för ett kostnadsfritt gårdbesök.