Köpehandlingar

Om en gårdsägare själv hittar en köpare blir det aktuellt att endast upprätta de handlingar som behövs för att genomför affären.