Skogsbruksplan

Vid en fastighetsförmedling eller värdering av gården bör det alltid finnas en aktuell skogsbruksplan. Det är oftast i skogen de största värdena återfinns på en gård. Då ger en skogsbruksplanen eller en skogsinventering ofta en bra bild av värdet på gården eller skogsfastigheten. Även för en övertagare ger skogsbruksplanen en bra överblick om vad som behöver göras och ungefärliga förväntade kostnader och intäkter under en 10-års period för fastigheten.