Såld Eksjö Larstorp 1:3

Skogskifte utan byggnader ca 20 km öster om Eksjö. Byggnader skall styckas av och efter fastighetsbildning kommer fastigheten att omfatta ca 44 ha varav ca 41 ha skogsmark med 5100 m³sk. Strandrätt och fiskerätt i bl.a Hjälten. Jakträtt.
HjältenGrusgropTall skog
BåtplatsS skog