Såld Eksjö Hässleby 2:2 Omr.av

FramsidebildSkogsskifte vid Mariannelund

Bolagsägd skogsmark belägen strax norr om Mariannelund. Fastigheten är på totalt 43,6 ha varav 43 ha är skogsmark. Virkesförrådet uppgår enligt planen till 6 100 m³sk varav 1 100 m³sk är S1- och S2-skog. Byggnadscentrum är under avstyckning. Medelbonitet är beräknad till 6,9 m³sk per ha och år. Inga byggnader och bra arrondering.

Framsidebild