Såld Nässjö Erkenstorp 1:1

Virkesrik och välskött skogsgård med 16 ha jordbruksmark väl samlad i anslutning till byggnaderna i ett vackert brutet landskap, 13 km norr om Eksjö. Bostadshus, drängstuga och ekonomibyggnader. Skogsmarken omfattar 40 ha med ett virkesförråd om 9 200 m³sk vara 5 700 m³sk är S1- och S2 skog. Jakträtten ej upplåten.

Bostadshuset:

 

 

 

 

 

 

 

Lillstugan:

 

 

 

 

Övriga byggnader:

 

 

 

 

Mark: