Såld Eksjö Ingatorps-Skögle 2:2

Högt och vackert belägen Smålandsgård om ca 9 ha. Charmigt mangårdsbyggnad, grundligt renoverad i gammal stil 93-94. Många bevarade detaljer och utsmyckningar. Ekonomibyggnader i bra skick. Gårdscentrum ligger i direkt anslutning till inägomarken. 20 km öster om Eksjö.
Bud kan läggas på tomt med byggnader  eller på en helhet med tomt, byggnader och inägomark (ca 9 ha).