Såld! Växjö Norra Åreda Norregård

Gård om 104 ha, belägen mellan två sjöar, 15 km NO om Växjö

Mangårdsbyggnad från 1825. Enligt Gods&Gårdar bedrevs här gästgiveri och skjutstation fram till 1900-talets början.
Gården är belägen 15 km nordost om Växjö mot Åseda och har strand i Innaren och Aresjön. Mangårdsbyggnad inredd med två lägenheter, arrendebostad samt ekonomibyggnader. Skogsmark om 92,5 ha med ett virkesförråd om 11 400 m³sk. 8,4 ha inägomark.