Såld 70 ha väl arronderad skogsgård med hög tillväxt

Skog & jakt, 70 ha

En trevlig väl arronderad skogsgård med hög produktion. Gården är belägen 20 km NO om Vetlanda och 23 km SO om Eksjö. Bostadshus samt äldre bostad. Nybyggd maskinhall i anslutning till ladugård. Skogsmarken uppgår till 55 ha med en medelbonitet om 10,1 m³sk/ha/år. Virkesförrådet uppgår till 8 950 m³sk. 15 ha inägomark i anslutning till gårds centrum. Jakträtten tillfaller ny ägare.

Nedanför bilderna finns länkar för att ladda hem beskrivning, skogsbilagor och kartor.

Framsidebild mellan

FlygbildGårdscentrumFramsida husBaksida hus Baksida hus 2

 

 

 

 

 

 

 

entreKökRum nere

 

 

badrum Trapphallrum uppe

 

 

 

TimmerstuganBod

 

 

 

 

 

 

Ladugårdinvändigt maskinhall

 

 

 

 

BetesmarkTorparladaÅkerJaktRöjningGammelskogGränsNaturvårdBrygghus