Såld! 49 ha utanför Eksjö, inga byggnader

49 ha utanför Eksjö, norr om Hult

Skogsmark belägen 12 km öster om Eksjö, norr om Hult. Fastigheten är på totalt 49,2 ha varav 46,4 ha är skogsmark. Virkesförrådet uppgår enligt planen till 5 800 m³sk varav3 475 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet är beräknad till 8,1 m³sk per ha och år. Skogsmarken skall styckas av från byggnadscentrum och inägomark.

Nedanför bilderna finns länkar för att ladda hem beskrivning, skogsbilagor och kartor.

Liten framsidebild

bäck Gallring Göl Jakt S skog Skogsväg vändplan