Såld Vetlanda Korsberga-Berg 1:13

77 ha, Korsberga

Obebyggd och välarronderad skogsfastighet belägen 25 km söder om Vetlanda. Fastigheten omfattar totalt 77 ha varav 72 ha är skogsmark. Virkesförråd om
7 500 m³sk varav 900 m³sk är S1- och S2-skog. Stor andel skog i åldersklasserna
15-45 år vilket skapar goda förutsättningar för hög volymtillväxt många år framöver.
Medelbonitet är beräknad till 7,8 m³sk per ha och år.