Till Salu Vetlanda Korsberga-Löneberg 3:1

En mycket välskött gård med gårdscentrum beläget i centrala Korsberga. Mangårdsbyggnad med två flygelbyggnader, utgör tillsammans 4 boenden. Ladugård inredd som stall. Totalareal om 82,5 ha varav välskött och produktiv
skogsmark om 77 ha med ett virkesförråd om 15 300 m³sk. Inägomark om 3,7 ha. Jakträtten fri för ny ägare.

Nedanför bilderna finns länkar för att ladda hem beskrivning, skogsbilagor och kartor.

Manngårdsbyggnad
  
  
  

Södra flygeln
 
 

Norra flygeln

Övriga byggnader

Klicka på länkarna nedan för att ladda hem eller se på beskrivningen och bilagor, har ni problem med att inte filen öppnas eller om ni vill skriva ut filerna, använd höger musknapp, välj ”spara mål som…” och sedan spara ner filen på skrivbordet och tryck sedan öppna och från detta fönster se på eller skriva ut de dokument man vill ha:

Klicka på länken nedan för att ladda hem eller läsa fastighetsbeskrivningen:
Beskrivning Korsberga Löneberg
Budblankett Löneberg

Klicka på länken nedan för att ladda hem eller läsa skogsbilagor:
Sammanställning skogsbruksplan
Avdelningsbesk skogsbruksplan
Skogskarta Löneberg

Klicka på länken nedan för att ladda hem eller läsa kartor:
Ekonomisk karta Löneberg
Översiktskarta Löneberg