Såld! Vetlanda Korsberga-Löneberg 3:1

En mycket välskött gård med gårdscentrum beläget i centrala Korsberga. Mangårdsbyggnad med två flygelbyggnader, utgör tillsammans 4 boenden. Ladugård inredd som stall. Totalareal om 82,5 ha varav välskött och produktiv
skogsmark om 77 ha med ett virkesförråd om 15 300 m³sk. Inägomark om 3,7 ha. Jakträtten fri för ny ägare.

Nedanför bilderna finns länkar för att ladda hem beskrivning, skogsbilagor och kartor.

Manngårdsbyggnad
  
  
  

Södra flygeln
 
 

Norra flygeln

Övriga byggnader