Såld Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15

47 ha med strand i Myklaflon
Liten gård vackert belägen i byn Boarp ca 25 km öster om Eksjö. Bostadshus samt
enklare ekonomibyggnader. 8 ha inägomark, 37 ha skogsmark med ett virkesförråd
om 4 700 m³sk. Jakträtten fri för ny ägare. Strand och Fiskerätt i Mycklaflon.
Änga 1:15 ugör ett separat utskifte bestående av enbart skogsmark.


Bostadshus


Uthus                                                                    Ladugård/Vedbod


Mycklaflon


Mycklaflon


Båtplatsen


Ängarna i anslutning till byggnaderna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsbilväg hemskiftet