Såld Eksjö Ägersgöl 1:14. Omr.av

Virkesrik skogsfastighet 66 ha, Hult

Obebyggd skogsfastighet belägen 15 km öster om Eksjö. Fastigheten omfattar totalt 66 ha varav 60 ha är skogsmark. Väl underhållna skogsbilvägar med bra bärighet. Virkesförråd om 11 000 m³sk varav 7 400 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet är beräknad till 7,1 m³sk per ha och år. Jakträtt.