Såld! Vetlanda Bockaberg 1:12 Omr.av

63 ha utanför Korsberga
Skogsfastighet i tre skiften belägen 12 km söder om Vetlanda. Fastigheten är på totalt 63 ha varav 54 ha skogsmark och 8 ha inägomark. Ladugård ingår i försäljningen inga andra byggnader. Virkesförrådet enligt planen är 7 850 m³sk varav
3 850 m³sk är S1- och S2 skog. Jakträtten fri för ny ägare.

Framsidebild mellanladugård Inägomark Lövskog
No bestånd Röjningskog Grangallring