Såld! Vetlanda Tuveryd 3:2

46 ha, Skog och inägomark

Gård belägen 12 km nordväst om Vetlanda i höjd med infarten till Björkeby. Bostadshus uppfört 1972 med fasadtegel i 1½ plan med källare under hela huset. Ekonomibyggnader. 20 ha inägomark. 24 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 450 m³sk varav 2 300 m³sk är S1- och S2 skog.

Framsidebild mellan  Flygbild Framsida hus Framsida hus från vänster
Trapphall Kök 2 Rum i fil
rum uppe wc Gillestuga
Panna
Ladugård Maskinhall invändigt garage
staket och väg Byväg inägomark
gamel skog Skogsväg