Såld! Vetlanda Ökna-Kulla

Virkesrik skogsfastighet om 105 ha.

Virkesrik skogsfastighet belägen 20 km öster om Vetlanda. Bostadshus med renoveringsbehov, ekonomibyggnader. Skogsmark om 90 ha med ett virkesförråd om
20 800 m³sk varav 14 000 m³sk är G2, S1- och S2 skog. 12 ha inägomark. Fiskerätt i Emån. Säljarna förbehåller sig jakträtten.