Såld Vetlanda Salshult 3:1

Skogsgård, 24 ha

Torpställe beläget ca 4 km öster om Korsberga. Äldre torpstuga samt enklare ekonomibyggnader. 22 ha välskött skogsmark med ett virkesförråd om 3 200 m³sk varav 2 200 m³sk S1- och S2 skog, bra bonitet. 1,5 ha inägomark. Jakträtt.

 

Förstabild

Infart Huset Hus framsida
Ladugård R2 avd 16 S skog
G1 avd 3 Avd 1 R2 Inägomark