Såld Nässjö Tovik 1:1

Skogsgård om 98 ha belägen i södra delen av Nässjö kommun. Äldre byggnader. Skogsmark om 72 ha med ett virkesförråd om 13 200 m³sk. Bud kan även läggas som en helhet med Sävsjö Nordanskog 1:9 som gränsar till denna.