Såld Vetlanda Höga Röslida 2:3

Jord och skogsfastighet 109 ha
En väl arronderad gård, högt och vackert beläget med milsvidd utsikt. Större mangårdsbyggnad i 2 plan. Arrendebostad. Ladugård i drift med lösdrift för köttdjur. Ekonomi byggnader. Gården är belägen 4 km nordost om Skede och 15 km nordost om Vetlanda. Skogsmarken uppgår till 79,5 ha med ett virkesförråd om 8 250 m³sk, medelbonitet om 9,2 m³sk/ha/år. 26 ha inägomark, stödrätter finns.