Såld Aneby Bolerum 2:3 och 2:12

Större jord och skogsfastighet, 360 ha, i ett sammanhängande skifte.
289 ha skogsmark med 28 000 m³sk. 36 ha inägomark fördelat på 22 ha åker och 14 ha betesmark. Bostadshus från -81 med 4 r o k. Äldre ekonomibyggnader. Gården är belägen 4 mil öster om Jönköping och 1 mil väster om Aneby i byn Bolerum.