Såld Eksjö Kungstorp 1:3

En trevlig skogsgård belägen 18 km NO om Vetlanda och 22 km SO om Eksjö, med närhet till sjön Solgen. Bostadshus i 1½ plan, grundligt renoverat och tillbyggt -96/-97. Nybyggt förråd/vedbod. Väl underhållen ladugård med tillbyggd maskinhall och verkstadsdel. Skogsmarken uppgår till 22 ha med bra bonitet, 2 300 m³sk. 6 ha inägomark i anslutning till gårds centrum. 3 grävda dammar och egen grusgrop. Jakträtten fri för ny ägare.